Átadták a 2016. évi Magyar Nyelvőr Díjakat

Átadták a 2016. évi Magyar Nyelvőr Díjakat

A Magyar Nyelvőr Alapítvány harmadik alkalommal ítélte oda a Magyar Nyelvőr Díjakat. Az elismeréseket Tuzson Bence, az ünnepség fővédnöke, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára adta át december 22-én, a Parlamentben.

Tuzson Bence elmondta: „A magyar nyelvet különös kincsnek tekintjük, unikumnak, hiszen nincs még egy ilyen nyelv a világon. Csak mi magyarok beszéljük. Arról az emberről gondoljuk, hogy magyar, aki magyarul szólal meg. Nem hallgathatjuk el azonban, hogy folyamatosan csökken a magyarul beszélők száma, fogy a magyar népesség, még ha ennek üteme mérséklődik is az elmúlt 6 esztendőben.

„A magyar nyelv képes a kultúránkat megőrizni. Nemrég a torontói magyar házban jártam, ahol megható volt látni, hogy több ezer magyar vett rész egy eseményen, egy sportcsarnok méretű helyiségben. Örömmel tapasztaltam, hogy az ott élő sokadik generációs magyarok elkezdték gyerekeiket magyarul tanítani – osztotta meg élményeit a hallgatósággal az államtitkár Hozzátette: A magyar kormánynak alapvető feladata, hogy a magyar nyelv ápolását segítse. Ám nekünk, országgyűlési képviselőknek is feladatunk a nyelv őrzése. Ezért kormányunk határon túli iskolák, óvodák építését, és felújítását is támogatja. Ugyancsak fontos a magyar kultúra ügyének támogatása – a magyar kormányzat templomokat, és egyházakat is támogat, hiszen ezek a keresztény közösségek a magyar kultúra hordozói.

Galéria

 

Kiss Róbert Richard, a Magyar Nyelvőr Alapítvány társadalmi tanácsadó testületének elnöke, a díjátadó ünnepség levezető elnöke utalt arra, hogy alapítványuk célja – az 1872-es Magyar Nyelvőr című újság szellemiségének megfelelően – a magyar nyelv megőrzését, kutatását, ápolását szolgáló rendezvényeket, kiadványokat, törekvéseket támogatása a határainkon innen és túl.

Az elismerést idén három olyan személy kapta, akik sokat tettek a magyar nyelv ápolásáért. A földrajzi nevek helyesírásával kapcsolatos munkásságáért, áldozatos oktatói tevékenységéért Magyar Nyelvőr Díjban részesült: Hőnyi Ede. A magyar kultúra és nyelv ápolása iránti elkötelezettségéért ugyancsak e díjban részesült Szathmári István, kiváló tanár és tudós, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, aki stilisztikai iskolát teremtett, illetve Vančoné Kremmer Ildikó, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének docense, a kar dékánhelyettese, aki a szociolingvisztika, a kétnyelvűség és a kisebbségi anyanyelv-pedagógia kiváló szakértője. Elismerő oklevélben részesült Gál Emese, akinek oktatói munkássága és közéleti-szervezői szerepvállalása hozzájárult a határon túli magyar közösség nyelvi identitásának megőrzéséhez.

A kitüntetettek egy aranyszínű talapzaton álló, tollat ábrázoló plakettet és az ezzel járó 300 ezer forintos pénzdíjat vehettek át.

2016. december 22.