Tuzson Bence gratulált a Pest Megye Nap kitüntetettjeinek

Tuzson Bence gratulált a Pest Megye Nap kitüntetettjeinek

Dunakeszi város felterjesztésére a 2016. évi Pest megye Év iparosa díjat Vámos Robert rajzoló, dunakeszi lakos nyerte el, míg a Kulturált Települési Környezet Díját, Veresegyház kapta meg, melyeket december 2-i Pest Megye Napi ünnepségen vették át.

Díjátadás a megyenapi ünnepségen, a Városház utcai Pest megye Háza dísztermében zajlott le. A Himnusz eléneklése után Pánczél Károly, a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnöke mondott köszöntőt, majd Szabó István, Pest Megye Közgyűlése elnöke mondott rövid ünnepi beszédet.

A Kulturált Települési Környezet Díját Veresegyház Város Önkormányzata kapta meg. A díj alapításának a lényege, hogy Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megyei települések környezetfejlesztési aktivitását, az épített és a természetes környezet minőségének javítására, a települések történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, karakterének megőrzésére tett erőfeszítéseit, környezetfejlesztési tevékenységét. E téren az idén a legkiemelkedőbb teljesítményt Veresegyház városa érte el.

 

Az Év Iparosa Díj indoklása kiemeli: “Vállalkozásában elért sikerei és közösségi szerepvállalása elismeréseképpen, melyek révén kiemelkedően járult hozzá a pest megyei iparos termékek, hagyományok újragondolásához és a hazai kézművesség értékteremtő képességének megismertetéséhez.

Vámos Róbert rajzai ékesítik egyebek mellett a Fóti gyermekrendelő várótermének falait és számos Pest megyei általános iskola és óvoda folyosóit is, melyeket ajándékul rajzolt oda. Precizitása, alapossága és előremutató ötletei megteremtik a lehetőséget környezete és saját maga fejlődésére is.” A díjátadás után a kitüntetett elmondta:

„Hálásan köszönöm Dióssi Csabának, Dunakeszi polgármesterének, Dunakeszi Város Önkormányzatának és a Dunakeszi Programirodának a megtisztelő felterjesztést! Köszönöm kolléganőimnek, kiemelten Farkas Nórinak és Kemény Zsófinak, hogy a felterjesztéshez szükséges jellemzést – ’méltatást’ – profi módon és teljes titokban elkészítették! Köszönöm ezen elismerést, folytatom, amit elkezdtem!”

Az ünnepség végén, az állófogadás előtt Tuzson Bence a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője tartott pohárköszöntőt: „Nagy öröm most itt lennem, és Pest megyei országgyűlési képviselőnek lenni. Mondom ezt azért, mert egy sok évszázada egy helyen működő, komoly hagyományokkal rendelkező megyéről beszélünk, ahol a magyarság óriásai is megfordultak ezen időszak alatt, és döntéseikkel többnyire jó irányba fordították a nemzet sorsát. Ezen a jeles napon azért is öröm és megtiszteltetés itt lenni, mert láthatjuk, hogy a megyének vannak olyan kiemelkedő tevékenységeket űző polgárai, akik méltók a megbecsülésre.”

Pest megye napját 1999 óta ünneplik meg, december 4-én, annak emlékére, hogy Pest, Pilis és Solt vármegyét 1659. december 4-én alapították. A megyenapot azzal a szándékkal is jelölték ki, hogy méltó alkalmat teremtsen a megyében, a megyéért kimagaslót alkotóknak adományozott elismerések átadására.

2016. december 2.